โครงการ โรคที่เกิดกับดวงตาในผู้สูงอายุชุมชนโทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 15
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

อสม.ชุมชนโทกหัวช้างได้จัดทำโครงการ โรคที่เกิดกับดวงตาในผู้สูงอายุชุมชนโทกหัวช้าง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ.ศาลาวัดโทกหัวช้าง

ไฟล์ภาพประกอบ

โรคที่เกิดกับดวงตา โทกหัวช้าง_200729.jpgโรคที่เกิดกับดวงตา โทกหัวช้าง_200729_0.jpgโรคที่เกิดกับดวงตา โทกหัวช้าง_200729_1.jpgโรคที่เกิดกับดวงตา โทกหัวช้าง_200729_2.jpgโรคที่เกิดกับดวงตา โทกหัวช้าง_200729_3.jpgโรคที่เกิดกับดวงตา โทกหัวช้าง_200729_4.jpgโรคที่เกิดกับดวงตา โทกหัวช้าง_200729_5.jpgโรคที่เกิดกับดวงตา โทกหัวช้าง_200729_6.jpgโรคที่เกิดกับดวงตา โทกหัวช้าง_200729_7.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ