โครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป ไลน์แดนซ์ เพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 377
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป ไลน์แดนซ์ เพื่อสุขภาพ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านโทกหัวช้าง

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายด้วยการเต้นฯ อสม.ศบส.บ้านโทกหัวช้าง_230522_8.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ