โครงการชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 231
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนศรีพูนทรัพย์

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_13.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_14.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนศรีพูนทรัพย์รู้ทันป้องกันมะเร็งปอด_230522_12.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ