โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยแรงงานชุมชนมงคลกาญจน์ ปี2566

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 264
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยแรงงานชุมชนมงคลกาญจน์ ปี2566 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนมงคลกาญจน์

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.สุขภาพจิต มงคลกาญจน์_230522_1.jpgLINE_ALBUM_คก.สุขภาพจิต มงคลกาญจน์_230522_3.jpgLINE_ALBUM_คก.สุขภาพจิต มงคลกาญจน์_230522_4.jpgLINE_ALBUM_คก.สุขภาพจิต มงคลกาญจน์_230522_6.jpgLINE_ALBUM_คก.สุขภาพจิต มงคลกาญจน์_230522_10.jpgLINE_ALBUM_คก.สุขภาพจิต มงคลกาญจน์_230522_11.jpgLINE_ALBUM_คก.สุขภาพจิต มงคลกาญจน์_230522_12.jpgLINE_ALBUM_คก.สุขภาพจิต มงคลกาญจน์_230522_15.jpgLINE_ALBUM_คก.สุขภาพจิต มงคลกาญจน์_230522_2.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ