โครงการ Wellness center สุขภาพดีวิถีธรรมชาติ ชุมชนป่าตันกุมเมือง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 262
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ Wellness center สุขภาพดีวิถีธรรมชาติ ชุมชนป่าตันกุมเมือง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนป่าตันกุมเมือง

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_9.jpgLINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_14.jpgLINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_16.jpgLINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_19.jpgLINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_20.jpgLINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_22.jpgLINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_24.jpgLINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_25.jpgLINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_27.jpgLINE_ALBUM_คก.wellness ป่าตัน_230522_29.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ