การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 112
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
วันที่ 15 พ.ย. 2566 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 39 โครงการ ดังนี้
- โครงการประเภทที่ 1 จำนวน 3 โครงการ
- โครงการประเภทที่ 2 จำนวน 35 โครงการ
- โครงการประเภทที่ 3 จำนวน 1 โครงการ

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_1.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_3.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_4.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_5.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_6.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_7.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_8.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_17.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_21.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_20.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_15.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_16.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที_19.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ