ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 2/2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 117
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 39 โครงการ งบประมาณจำนวน 923,469 บาท ดังนี้
- ประเภทที่ 1 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณจำนวน 262,395 บาท
- ประเภทที่ 2 จำนวน 35 โครงการ งบประมาณจำนวน 615,776 บาท
- ประเภทที่ 3 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 45,298 บาท

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567_.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__0.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__1.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__3.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__5.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__6.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__8.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__9.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__10.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__11.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__12.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__14.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__15.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__13.jpgLINE_ALBUM_การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่22567__2.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ