โครงการการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย (การพอกเข่า)ชุมชนบ้านหัวฝาย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 933
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย (การพอกเข่า)ชุมชนบ้านหัวฝาย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวฝาย

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย_230522_11.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย_230522_12.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย_230522_13.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย_230522_14.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย_230522_15.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย_230522_16.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย_230522_19.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย_230522_20.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย_230522_21.jpgLINE_ALBUM_คก.ข้อเข่าเสื่อม ชุมชนบ้านหัวฝาย_230522_22.jpgLINE_ALBUM_คก.ข้อเข่าเสื่อม ชุมชนบ้านหัวฝาย_230522_27.jpgLINE_ALBUM_คก.ข้อเข่าเสื่อม ชุมชนบ้านหัวฝาย_230522_17.jpgLINE_ALBUM_คก.ข้อเข่าเสื่อม ชุมชนบ้านหัวฝาย_230522_10.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ