โครงการการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย (การพอกเข่า) ชุมชนกล้วยกลาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 348
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย (การพอกเข่า) ชุมชนกล้วยกลาง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนกล้วยกลาง

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_9.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_13.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_17.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_18.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_12.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_34.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_22.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_24.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_27.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_18.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_4.jpgLINE_ALBUM_คก.โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุฯชุมชนบ้านกล้วยกลาง_230522_22.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ