โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำและอาหารปลอดภันในชุมชน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 581
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประะานในการเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำและอาหารปลอดภันในชุมชน ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_0.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_2.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_3.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_5.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_4.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_7.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_10.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_12.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_13.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_17.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_18.jpgLINE_ALBUM_คก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ศบส.ศรีหมวดเกล้า_230309_16.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ