โครงการส่งเสริมสุขภาพการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 341
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนกล้วยแพะ

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_1.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_2.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_4.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_5.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_6.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_7.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_8.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_13.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_14.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_16.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_17.jpgLINE_ALBUM_เตรียมความพร้อมเข้าสู้ผู้สูงวัยชุมชน_10.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ