โครงการส่งเสริมความรู้และคัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ปี 2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 67
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑุรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความรู้และคัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ปี 2563 ครั้งที่ 1 ชุมชนกล้วยกลาง วันที่ 22 มกราคม 2563

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0009.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0004.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0003.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0005.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0001.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0002.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0008.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0013.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0010.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0015.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0017.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0006.jpgคก.คัดกรองโรควัณโรคปอดในชุมชน ครั้งที่1 กล้วยกลาง_๒๐๐๑๒๒_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ