โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องชุมชนบ้านหัวฝาย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 71
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องชุมชนบ้านหัวฝาย ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวฝาย

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0001.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0002.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0003.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0004.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0005.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0006.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0007.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0008.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0009.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0010.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0012.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0013.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0015.jpgไข้เลือดออก หัวฝาย_๒๐๐๑๒๐_0016.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ