โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชุมชนไร่ข่วงเปา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 457
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชุมชนไร่ข่วงเปา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านไร่ข่วงเปา

ไฟล์ภาพประกอบ

หนอนพยาธิ ไร่ข่วงเปา_๑๙๐๕๒๑_0002.jpgหนอนพยาธิ ไร่ข่วงเปา_๑๙๐๕๒๑_0003.jpgหนอนพยาธิ ไร่ข่วงเปา_๑๙๐๕๒๑_0004.jpgหนอนพยาธิ ไร่ข่วงเปา_๑๙๐๕๒๑_0005.jpgหนอนพยาธิ ไร่ข่วงเปา_๑๙๐๕๒๑_0006.jpgหนอนพยาธิ ไร่ข่วงเปา_๑๙๐๕๒๑_0007.jpgหนอนพยาธิ ไร่ข่วงเปา_๑๙๐๕๒๑_0008.jpgหนอนพยาธิ ไร่ข่วงเปา_๑๙๐๕๒๑_0009.jpgหนอนพยาธิ ไร่ข่วงเปา_๑๙๐๕๒๑_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ