โครงการชุมชนหนองยาง ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก ปี 2562

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 38
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนหนองยาง ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก ปี 2562 ในวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ.โรงเรียนบ้านหนองยาง

ไฟล์ภาพประกอบ

No โฟม บ้านหนองยาง_๑๙๐๔๒๒_0009.jpgNo โฟม บ้านหนองยาง_๑๙๐๔๒๒_0001.jpgNo โฟม บ้านหนองยาง_๑๙๐๔๒๒_0002.jpgNo โฟม บ้านหนองยาง_๑๙๐๔๒๒_0003.jpgNo โฟม บ้านหนองยาง_๑๙๐๔๒๒_0006.jpgNo โฟม บ้านหนองยาง_๑๙๐๔๒๒_0008.jpgNo โฟม บ้านหนองยาง_๑๙๐๔๒๒_0007.jpgNo โฟม บ้านหนองยาง_๑๙๐๔๒๒_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ