โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนสบตุ๋ย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 46
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนสบตุ๋ย ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบตุ๋ย

ไฟล์ภาพประกอบ

อบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0002.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0006.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0007.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0008.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0011.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0012.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0016.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0018.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0021.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0019.jpgอบรมยาเสพติดสบตุ๋ย_๑๙๐๔๐๙_0020.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ