โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ.2ส. ตามวิถีชุมชนปงแสนทอง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 42
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงศ์  ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ.2ส. ตามวิถีชุมชนปงแสนทอง ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงแสนทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0001.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0003.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0005.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0007.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0009.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0011.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0012.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0014.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0015.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0018.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0019.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0020.jpg3อ.2ส. บ้านปงแสนทอง_๑๙๐๔๐๙_0021.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ