โครงการอบรมให้ความรู้สมาธิบำบัด SKT 7ท่าพัฒนาร่างกายให้เยียวยาตัวเองชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 228
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สมาธิบำบัด SKT 7ท่าพัฒนาร่างกายให้เยียวยาตัวเองชุมชนศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ภาพประกอบ

SKT7ท่าศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๑๒๖_0003.jpgSKT7ท่าศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๑๒๖_0012.jpgSKT7ท่าศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๑๒๖_0013.jpgSKT7ท่าศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๑๒๖_0017.jpgSKT7ท่าศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๑๒๖_0020.jpgSKT7ท่าศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๑๒๖_0005.jpgSKT7ท่าศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๑๒๖_0009.jpgSKT7ท่าศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๑๒๖_0016.jpgSKT7ท่าศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๑๒๖_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ