โครงการชุมชนหนองยางร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 51
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนหนองยางร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ.ศูนย์ ศส.มช.บ้านหนองยาง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0001.jpgคก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0002.jpgคก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0003.jpgคก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0004.jpgคก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0008.jpgคก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0010.jpgคก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0016.jpgคก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0015.jpgคก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0009.jpgคก.ออกกำลังบ.หนองยาง_๑๘๑๑๐๕_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ