โครงการอบรมให้ความรู้อาหารเพื่อสุขภาพดี

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 67
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้อาหารเพื่อสุขภาพดี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 ม.ราชภัฏลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

ความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0005.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0010.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0011.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0012.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0013.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0014.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0015.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0016.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0017.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0018.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0019.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0020.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0025.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0027.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0028.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0029.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0036.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0037.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0043.jpgความรู้อาหารเพื่อสุข_๑๘๐๘๐๖_0041.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ