โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว อสค. ปี 2561

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 85
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว อสค. ปี 2561 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ.วัดบ้านฟ่อน

ไฟล์ภาพประกอบ

อสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0006.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0001.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0002.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0003.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0005.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0017.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0016.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0013.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0006.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0007.jpgอสค.บ้านฟ่อน_๑๘๐๘๐๖_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ