โครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ้านต้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 84
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางแสงเทียน  ถาคำฟู  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ้านต้า ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561  ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0007.jpgไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0002.jpgไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0024.jpgไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0005.jpgไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0008.jpgไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0006.jpgไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0009.jpgไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0010.jpgไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0011.jpgไข้เลือดออกบ้านต้า_๑๘๐๖๒๕_0018.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ