โครงการบ้านไร่นาน้อยร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 126
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงษ์  ไชยเชียงของ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นปนะธานในการเปิดโครงการบ้านไร่นาน้อยร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.วัดบ้านไร่นาน้อย

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0012.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0010.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0001.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0008.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0007.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0006.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0005.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0004.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0003.jpg34273.jpg34127.jpg194573.jpg194580.jpg194571.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๘๐๒๒๖_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ