โครงการชุมชนหนองหัวหงอกร่วมใจออกกำลังกายอพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 118
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนหนองหัวหงอกร่วมใจออกกำลังกายอพื่อสุขภาพ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.วัดบ้านหนองหัวงหอก

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0009.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0011.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0013.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0012.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0008.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0007.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0006.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0004.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0003.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0002.jpgออกกำลัง หนองหัวหงอก_๑๘๐๒๒๖_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ