โครงการชุมชนหัวทุ่งร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 97
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็ประธานในการเปิดโครงการชุมชนหัวทุ่งร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.วัดบ้านหัวทุ่งสามัคคี

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายบ.หัวทุ่ง_๑๘๐๒๑๒_0007.jpgออกกำลังกายบ.หัวทุ่ง_๑๘๐๒๑๒_0006.jpgออกกำลังกายบ.หัวทุ่ง_๑๘๐๒๑๒_0004.jpgออกกำลังกายบ.หัวทุ่ง_๑๘๐๒๑๒_0008.jpgออกกำลังกายบ.หัวทุ่ง_๑๘๐๒๑๒_0013.jpgออกกำลังกายบ.หัวทุ่ง_๑๘๐๒๑๒_0012.jpgออกกำลังกายบ.หัวทุ่ง_๑๘๐๒๑๒_0011.jpgออกกำลังกายบ.หัวทุ่ง_๑๘๐๒๑๒_0001.jpgออกกำลังกายบ.หัวทุ่ง_๑๘๐๒๑๒_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ