โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านไร่นาน้อย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 117
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงศ์  ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านไร่นาน้อย ในวันที่ 10 กันยายน 2560 ณ.วัดไร่นาน้อย

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0003.jpgไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0004.jpgไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0002.jpgไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0006.jpgไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0007.jpgไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0008.jpgไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0009.jpgไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0010.jpgไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0012.jpgไข้เลือดออกไร่นาน้อย_๑๗๐๙๑๒_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ