• เข้าสู่ระบบสมาชิก

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านปงแสนทอง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 94
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านปงแสนทอง ในวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงแสนทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0005.jpgไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0006.jpgไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0007.jpgไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0004.jpgไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0003.jpgไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0011.jpgไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0009.jpgไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0008.jpgไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0010.jpgไข้เลือดออกปงแสนทอง_๑๗๐๙๑๒_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ