• เข้าสู่ระบบสมาชิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนพื้นที่ รพ.สต.โทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 95
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนพื้นที่ รพ.สต.โทกหัวช้าง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ.ห้องประชุมศรีสังวาลย์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์

ไฟล์ภาพประกอบ

รพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๘๒๑_0011.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๘๒๑_0010.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๘๒๑_0009.jpg4993.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๘๒๑_0004.jpg4990.jpg4981.jpg4987.jpg4988.jpg4984.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๘๒๑_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ