โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ชุมชนกลางทุ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 1333
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนกลางทุ่ง

ไฟล์ภาพประกอบ

328280.jpg328281.jpg328282.jpg328283.jpg328284.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ