ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 1490
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ