การศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 1637
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน การจัดทำข้อมูล TCNAPประจำปี ๒๕๕๖

โดยจะนำคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ