ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 11/2556

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 1739
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 11/2556  วันที่ 23 สิงหาคม 2556  เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ