ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 3765
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ขอเรียนเชิญคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองแผนงานโครงการ ประชุมพร้อมกันที่ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ