เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกประชาคมเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการขอรับงบประประมาณจากกองทุน

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 1017
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นางภัณฑิรา ยะนาวงค์ หัวหน้างานกองทุนหลักประกันสุขภาพกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ออกประชาคมเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการขอรับงบประประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้แก่ อสม. ในเขตรพ.สต.ศรีหมวดเกล้า วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า 

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_1254.JPGDSC_1260.JPGDSC_1258.JPGDSC_1269.JPGDSC_1266.JPG

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ