ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 1945
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2557 วันที่  17  มีนาคม  2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ