ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 982
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

           ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จะมีการออกเยี่ยมติดตามและประเมินผลกองทุนฯ ประจำปี 2556 เพื่อติดตามเยี่ยมประเมินผลและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ  ท้องถิ่นหรือพื้นที่  ในวันที่  2 สิงหาคม 2556    เวลา  08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ