ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 7/2556

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 1125
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จ.ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ