ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ครั้ง ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 1896
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ครั้ง ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านแพะดอนตัน-เดิม)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ