โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนศรีปงชัย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 207
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายอำนวย  ถาแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนศรีปงชัย วันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนศรีปงชัย

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศรีปงชัย_230307_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศรีปงชัย_230307_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศรีปงชัย_230307_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศรีปงชัย_230307_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศรีปงชัย_230307_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศรีปงชัย_230307_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศรีปงชัย_230307_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศรีปงชัย_230307_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศรีปงชัย_230307_13.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ