โครงการพระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด ปี 2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 22
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ จ.ส.อ. สิทธิ์ศักดิ์  แปงสาย สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการพระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด ปี 2567 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านผาลาด

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_1.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_2.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_3.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_4.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_7.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_8.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_9.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_10.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_11.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_12.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านผาลาด_240617_16.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ