โครงการชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม เพื่อสุขภาพดี วิธีชุมชนบ้านต้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 71
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม เพื่อสุขภาพดี วิธีชุมชนบ้านต้า วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ.ศาลาเอกประสงค์วัดบ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_12.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_13.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_14.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_15.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_16.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนรอบรู้สุขภาพ อ่อนหวาน ลดเค็ม ชุมชนบ้านต้า_240617_17.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ