โครงการพระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ปี 2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 35
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล เป็นประะานในการเปิดโครงการพระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ปี 2567 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_4.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_5.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_6.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_8.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_9.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_10.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_11.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_12.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_13.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_14.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจฯ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก_240617_15.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ