โครงการ หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 41
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี2567 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567_240604_8.jpgLINE_ALBUM_คก.หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567_240604_9.jpgLINE_ALBUM_คก.หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567_240604_10.jpgLINE_ALBUM_คก.หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567_240604_11.jpgLINE_ALBUM_คก.หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567_240604_12.jpgLINE_ALBUM_คก.หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567_240604_14.jpgLINE_ALBUM_คก.หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567_240604_16.jpgLINE_ALBUM_คก.หนองวัวเฒ่าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567_240604_17.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ