โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เสริมรัก ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 46
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เสริมรัก ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_3.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_2.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_12.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_14.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_26.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_20.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_34.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_38.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_45.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_51.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_44.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_23.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_30.jpgLINE_ALBUM_คก.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านต้า_240520_50.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ