โครงการโรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่ 3)

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 48
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมาให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกับคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการโรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่ 3) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ.ห้องประชุม ศบส.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_2.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_3.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_4.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_8.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_9.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_12.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_22.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_15.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_19.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_14.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_25.jpgLINE_ALBUM_คก.โรงเรียนเบาใจ สมุดบันทึกประจำวัน (กิจกรรมที่3)​_240604_24.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ