โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนสบตุ๋ย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 178
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงษ์  ไชยเชียงของ ที่ปรึกษาน่ยกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนสบตุ๋ย  ในวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสบตุ๋ย

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงฯ ชุมชนสบตุ๋ย_230130_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงฯ ชุมชนสบตุ๋ย_230130_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงฯ ชุมชนสบตุ๋ย_230130_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงฯ ชุมชนสบตุ๋ย_230130_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงฯ ชุมชนสบตุ๋ย_230130_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงฯ ชุมชนสบตุ๋ย_230130_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงฯ ชุมชนสบตุ๋ย_230130_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงฯ ชุมชนสบตุ๋ย_230130_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงฯ ชุมชนสบตุ๋ย_230130_6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ