โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบุญเกิด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 442
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบุญเกิด ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบุญเกิด

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_12.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนบ้านบุญเกิด_220328_6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ