โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ชุมชน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 370
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ชุมชน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบตุ๋ย

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0010.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0009.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0008.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0007.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0011.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0005.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0004.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0007.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0003.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0002.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0001.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0005.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความดัน สบตุ๋ย-มงคลกาญจน์_๒๐๐๒๒๔_0008.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ