โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาหนองหัวหงอก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 386
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนหนองหัวหงอก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองหัวหงอก

ไฟล์ภาพประกอบ

หนองหัวหงอก_๑๙๐๖๑๐_0005.jpgหนองหัวหงอก_๑๙๐๖๑๐_0006.jpgหนองหัวหงอก_๑๙๐๖๑๐_0007.jpgหนองหัวหงอก_๑๙๐๖๑๐_0008.jpgหนองหัวหงอก_๑๙๐๖๑๐_0013.jpgหนองหัวหงอก_๑๙๐๖๑๐_0012.jpgหนองหัวหงอก_๑๙๐๖๑๐_0011.jpgหนองหัวหงอก_๑๙๐๖๑๐_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ