โครงการผู้สูงอายุบ้านร้องใส่ใจอาหารเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 507
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการผู้สูงอายุบ้านร้องใส่ใจอาหารเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 3 มิถถุนายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านร้อง

ไฟล์ภาพประกอบ

บ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0005.jpgบ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0008.jpgบ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0002.jpgบ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0006.jpgบ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0010.jpgบ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0021.jpgบ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0012.jpgบ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0015.jpgบ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0013.jpgบ้านร้องใส่ใจอาหารฯ_๑๘๐๖๐๔_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ